WITAMY W TELOMER
DYSTRYBUCJA

Dystrybutor
sprzętu z branży IT

O nas


Firma TELOMER S.A. powstała z przyjaźni: wiedzy ubezpieczeniowej oraz rozwiązań informatycznych dla biznesu.
Stoimy na dwóch filarach – które wzajemnie się wspierają i uzupełniają.
20 letnia praktyka na rynku ubezpieczeń poprzedziła naszą decyzję o odpowiedzialnym doradztwie Klientom w tym obszarze. Doświadczenie zdobywaliśmy m.in. w renomowanych towarzystwach wchodzących w skład międzynarodowych koncernów ubezpieczeniowych. Kompetencje brokerskie są wspierane doświadczeniem zespołu z obszaru IT, w tym wdrożeń innowacyjnych rozwiązań.
Istotnym atutem zespołu jest posiadanie wiedzy, która może być przydatna dla Klientów zmierzających do stosowania zintegrowanego zarządzania ryzykiem w nowoczesnej formule.

Dane identyfikacyjne
  • TELOMER Spółka Akcyjna
  • Siedziba: Kruszyńska 30B, 01-365 Warszawa
  • NIP: 5223022478
  • REGON: 360678045
  • Adres do korespondencji: Biuro Handlowe: ul. Plac Kasztelański 3, 01-362 Warszawa
  • KRS: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS 0000539738
  • Kapitał zakładowy: 100 000 zł opłacony w części 25 000 zł
  • Zezwolenie Ministra Finansów: 2121/15
  • Rejestr pośredników ubezpieczeniowych nr 00002000/U​

Zarząd

Marcin Długołęcki

Prezes Zarządu
Pion IT

Karierę rozpoczynał od sprzedaży rozwiązań automatyki przemysłowej w firmie PATEH. Kolejno zarządzał działem sprzedaży w firmie Datascan International, zajmującej się Automatyczną Identyfikacją Danych. Od 2005 pełnił funkcję wiceprezesa firmy Mega Sonic S.A, będąc odpowiedzialnym m.in. za koordynowanie wdrażania projektów IT dla klientów rynku publicznego i komercyjnego. Współodpowiedzialny za wprowadzenie spółki na rynek New Connect GPW.
Posiada duże doświadczenie w realizacji zamówień publicznych oraz w pozyskiwaniu, realizacji i rozliczaniu projektów finansowanych przez UE (pełnił funkcję Dyr. Generalnego projektu POIG.01.04.00-14-071/12-00 „Badanie innowacyjnego systemu zdalnej weryfikacji autentyczności na bazie technologii RFID”)

Aneta Hellberg

Wiceprezes Zarządu
Pion Finansowy

Praktyk z 20 letnim doświadczeniem na rynku ubezpieczeń korporacyjnych (TUK, PTU, GERLING, GENERALI, SIGNAL IDUNA, TU ZDROWIE). Współpracowała z firmami audytorskimi w zakresie ocen funkcjonalności ubezpieczeniowych portali sprzedażowych.
Współtwórca interaktywnych platform sprzedażowych niestandardowych rozwiązań pro–klienckich. Od 2015 roku współpracuje jako wykładowca z uczelnią VISTULA.

Rada Nadzorcza

Sławomir Kołoło - Przewodniczący Rady Nadzorczej
Magdalena Stępień – Członek Rady Nadzorczej
Robert Węgrzyn – Członek Rady Nadzorczej

Kontakt


Dane teleadresowe
TELOMER Spółka Akcyjna
Kruszyńska 30 B
01-365 Warszawa
Adres do korespondencji:
ul. Plac Kasztelański 3
01-362 Warszawa
tel: 605 666 590
Email
biuro@telomer.eu